MASTERSON YAKLAŞIMI

Masterson yaklaşımı, James F. Masterson tarafından, Masterson Yaklaşımı terminolojisinde 'Kendilik Bozuklukları' için geliştirilmiş, kendilik gelişimini ve nesne ilişkileri kuramını temel alan bir yaklaşımdır. 

Masterson yaklaşımı, narsisistik, borderline ve şizoid kendilik yapıları ile çalışır; ve semptom ya da sorun, tanısal (depresyon, anksiyete, panik atak...) odaklı değil, yaşanılan sorunların kişilik ve kendilik ile bağlantıları üzerine eğilen, ve dolayısıyla kişinin sorunlarını geçici olarak çözmek yerine kökten bir değişim sağlayan bir yöntemdir.

Masterson Yaklaşımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.